Čištění odpadních vod

LentiKat's a.s. nabízí unikátní a patentově chráněnou Biotechnologii lentikats. Tato biotechnologie je založena na imobilizaci biomateriálu (bakterií, kvasinek apod.) do pórovitého PVA nosiče - tzv. Biokatalyzátoru lentikats a jeho aplikaci na odpadní vody. Biokatalyzátor lentikats, vždy umístěný v separátním reaktoru, lze s úspěchem použít pro odstraňování dusíkatého znečištění a také BSK z odpadních vod či pro selektivní biodegradace a bioremediace.

Schématické znázornění Biokatalyzátoru lentikats:

- - -

Biotechnologie lentikats nabízí kompaktní řešení pro zvýšení účinnosti odstraňování dusíkatého znečištění na komunálních a kořenových ČOV, příp. také bioplynových stanicích, a odstraňování dusíkatého či organického znečištění z odpadních vod vznikajících v průmyslových provozech.

Společnost LentiKat's a.s. poskytuje svým zákazníkům garance účinnosti technologie a servis po celou dobu provozu biokatalyzátoru. V navrhovaných systémech garantuje 10-letou životnost biokatalyzátoru.

zpět