Lihovarnictví

Společnost LentiKat's a.s. vyvinula revoluční technologii pro produkci etanolu z cukernatých, škrobnatých a lignocelulózových surovin za použití etanol produkujících mikroorganismů (kvasinek, bakterií) a enzymů imobilizovaných do porézní polyvinylalkoholové matrice. Imobilizací je umožněno nejen dosáhnout vysoké a stabilní koncentrace biomasy v systému, ale i plného využití její životnosti opakovanou recyklací. Tato technologie - Biotechnologie lentikats - může být efektivně využita v procesu hydrolýzy nebo fermentace jak při intenzifikaci stávajících lihovarů, tak při výstavbě nových závodů.

Ve srovnání s ostatními technikami nabízí Biotechnologie lentikats relativně jednoduchý výrobní postup, který probíhá za velmi mírných podmínek. Biologický materiál tak není vystaven přílišnému namáhání a zachovává si svoji vitalitu během celého výrobního procesu. Technologie je vhodná jak pro výrobu etanolu pro palivové účely, tak pro produkci pitného etanolu. Jejím použitím lze dosáhnout významného navýšení výtežnosti etanolu a snížení provozních i investičních nákladů. Zároveň se jejím uplatněním snižuje dopad na životní prostředí v podobě nižší produkce odpadů a spotřeby energie. Fermentační proces založený na Biotechnologii lentikats může být provozován v tradičním vsádkovém i kontinuálním režimu.

Společnost poskytuje svým zákazníkům garance účinnosti navrhovaných systémů spolu s excelentním servisem po celou dobu provozu.

- - -

zpět