Novinky

12.9.2017
Imobilizace cytochromu P450-BM3 (CYTP450-BM3) do polyvinylalkoholové (PVA) matrice, ve formě Biokatalyzátoru lentikats, nabízí efektivní nástroj pro použití, resp. možnost opakovaného použití CYTP450-BM3 k hydroxylaci alkanů/alkenů. Využití…
3.6.2017
Společnost LentiKat's úspěšně ukončila první etapu výzkumného projektu "Výroba pesticidů a dalších aktivních látek" pro holandskou společnost NovioMosae ve spolupráci s další českou společností Dekonta. Projekt je zaměřený na produkci směsi…
29.3.2017
Deamonifikační proces bývá v kombinaci s nitritací využíván zejména na předčištění teplých kalových vod bohatých na amoniakální dusík. Do laboratorního modelu s imobilizovanou deamonifikační biomasou je tak přiváděna zředěná kalová voda s přídavkem…
20.3.2017
Nitritace byla ověřována v laboratorním modelu o V=15 l, a to za různých podmínek (limitace kyslíkem, zvýšené pH) vedoucích k omezení nitratace. Inhibice nitratace pomocí udržování koncentrace rozpuštěného kyslíku pod 1 mg O2/l sice působila…
25.1.2017
V lednovém vydání časopisu Water & Wastewater International vyšel společný příspěvek O. Krhůtkové a J. Mrákoty  z LentiKat's a M. Šubrta a O. Fejfara ze společnosti ASIO „Czech mate against ammonia". Článek pojednává o první aplikaci…
18.1.2017
Ve dnech 10.-13.1.2017 navštívili naši společnost pánové Ji-Woong Kim z inženýrské firmy Grenex a Ji-Hyeong Yun a Dong-Chul Shin z Univerzity Soul, v jejichž laboratoři se testuje Biokatalyzátor lentikats. Během návštěvy jsme společně projednali…
2.12.2016
V rámci projektu ROBOX, spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Horizont 2020 programu pro výzkum a inovace, bylo připraveno unikátní video znázorňující sílu biotechnologie neustále přecházející na vyšší úrovně, která jednou nahradí stávající…
15.11.2016
Ve společnosti Grenex Limited v Soulu byl na konci října uveden do provozu  pilotní testovací nitrifikační a denitrifikační model. Jak jsme předpokládali, náběh na požadované hodnoty byl velmi rychlý.
19.10.2016
Imobilizace glukózaoxidázy (GOX) do polyvinylalkoholové (PVA) matrice, ve formě Biokatalyzátoru lentikats, nabízí efektivní nástroj pro použití, resp. možnost opakovaného použití GOX pro výrobu D-glukono-1,5-laktonů v průmyslovém měřítku. Využití…
19.10.2016
Imobilizace alkoholdehydrogenázy (ADH) do polyvinylalkoholové (PVA) matrice, ve formě Biokatalyzátoru lentikats, nabízí efektivní nástroj pro použití, resp. možnost opakovaného použití ADH pro výrobu různých alkoholů v průmyslovém měřítku…
« Předchozí 1 2 3 4 6 7 Následující »

zpět