Ověření deamonifikace pomocí imobilizovaných bakterií

29.3.2017

Deamonifikační proces bývá v kombinaci s nitritací využíván zejména na předčištění teplých kalových vod bohatých na amoniakální dusík. Do laboratorního modelu s imobilizovanou deamonifikační biomasou je tak přiváděna zředěná kalová voda s přídavkem dusitanů a testování probíhá při teplotě kolem 25 °C. Průměrná objemová výkonnost při objemovém plnění biokatalyzátorem 7 %  je 0,64 kg Ncelk/(m3·d). Při reálném plnění 20 % by tedy imobilizovaný kal dosahoval  ΔBV nejméně 1,8 kg Ncelk/(m3·d).

Základní informace o testování jsou uvedeny zde [ 488.73 kB, PDF ], vice lze získat na emailu: info@lentikats.eu.

zpět