Kdo jsme

Společnost LentiKat's a.s. byla založena v dubnu 2006 a v její vlastnické struktuře se vyskytují výhradně české fyzické a právnické osoby. Společnost se zabývá Biotechnologií lentikats, která představuje originální způsob enkapsulace bakterií, enzymů a mikroorganismů do tzv. Biokatalyzátoru lentikats.

Biotechnologie lentikats byla objevena prof. Dr. Klausem-Dieterem Vorlopem na německé univerzitě v Braunschweigu, jejím využitím v průmyslových aplikacích se ale začala zabývat česká firma, na jejíž činnost od roku 2006 navazuje společnost LentiKat's a.s.

Biotechnologie lentikats je patentována a chráněna v několika desítkách zemí světa.

Cílem společnosti je prosazení této revoluční biotechnologie v průmyslových aplikacích v celosvětovém měřítku. To se týká zejména výroby, vývoje a aplikací biokatalyzátorů pro průmyslové využití v oblasti:

  • farmacie - výroba robustních Biokatalyzátorů,
  • potravinářství,
  • lihovarnictví - výroba biolihu,
  • čištění odpadních vod - odstraňování amoniakálního a dusičnanového znečištění, odstraňování BSK a výzkum v oblasti bioremediací a selektivních biodegradací.

Společnost LentiKat's a.s. spolupracuje s průmyslovými podniky a také se podílí na vědecko-výzkumných projektech s předními českými, evropskými i světovými univerzitami.

zpět