Výzkum & vývoj

Díky schopnosti enkapsulovat téměř jakýkoliv druh biologicky aktivních látek (bakterie, kvasinky, enzymy aj.) v různých formách, nachází Biotechnologie lentikats potenciální uplatnění napříč všemi biotechnologickými směry. Společnost LentiKat's a.s. si je tohoto obrovského potenciálu vědoma, a proto vkládá velké úsilí do vývoje nových aplikací. Při vývoji se opírá nejen o vlastní dlouholeté zkušenosti, ale především o spolupráci s předními vědeckými institucemi, nejen v České republice, ale i v zahraničí. Drží tak krok s celosvětovými trendy ve všech stávajících i nově rozvíjených oborech.

Společnost LentiKat's a.s. se v uplynulých letech účastnila mnoha projektů podporovaných národními vládními institucemi (TA ČR, MPO ČR), ale také projektů evropských (7RP, H2020).

Součástí nabídky potenciální spolupráce jsou tedy i zkušenosti v oblasti vedení a financování vědecko-výzkumných projektů. Svým partnerům v oblasti výzkumu a vývoje společnost LentiKat's a.s. nabízí především otevřený přístup profesionálního a zkušeného vědecko-výzkumného týmu, přístrojové a laboratorní vybavení, diskrétnost při řešení vědecko-výzkumných projektů a exkluzivitu při následném uplatnění výsledků v průmyslové praxi.

Hlavními zájmovými obory výzkumu a vývoje jsou:

  • vývoj nových biokatalyzátorů,
  • návrh a optimalizace biotechnologických procesů,
  • provedení základní studie realizace procesů s imobilizovanými biokatalyzátory,
  • vývoj a optimalizace technologických zařízení pro aplikaci Biotechnologie lentikats a
  • specifické použití Biotechnologie lentikats (analytická chemie, detekční zařízení aj.).

zpět